Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Όργιο φοροδιαφυγής τον Ιούλιο σε όλη την Ελλάδα – Γιατροί, δικηγόροι, αγρότες και ένα αθλητικό σωματείο τα "λαβράκια" του ΣΔΟΕ


- Πάνω από 124 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της φοροδιαφυγής
- Το ΣΔΟΕ ερευνά και έξι πελάτες της τράπεζας HSBC, που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ
- Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 31.636.146 ευρώ
- Αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις ανά την Ελλάδα
Στον έλεγχο περιπτώσεων φοροδιαφυγής που φθάνουν σε εκατοντάδες εκατ. ευρώ προχώρησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Στις περιπτώσεις που αναφέρει δειγματοληπτικά το ΣΔΟΕ η φοροδιαφυγή ξεπερνά το επίπεδο των 124 εκατ. ευρώ. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, στις έρευνες περιλαμβάνονται και έξι πελάτες της τράπεζας HSBC, που αναφέρονται στην λίστα Λαγκάρντ.

Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους. 
Σημ.: Περιλαμβάνονται μόνο επιχειρήσεις με ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 100.000,00 ευρώ.

Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 31.636.146 ευρώ. 
Σημ.: Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, ενώ από τους λήπτες χρησιμοποιήθηκαν για τον παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και την μείωση των φορολογητέων κερδών.

Ένας γιατρός, το διάστημα 2005 - 2013, δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167 ευρώ.
Δύο δικηγόροι, το διάστημα 2005 - 2011, δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000 και 234.370 ευρώ αντιστοίχως.

Ένας λογιστής - σύμβουλος επιχειρήσεων, από το 2007 μέχρι το 2012, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.128.206 ευρώ.

Οκτώ φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν μεγάλη προσαύξηση της περιουσίας τους, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά τους και χωρίς να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης.

Πρόκειται για:
- Δικηγόρο Αθηνών που δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 3.642.489 ευρώ.
- Ανεπάγγελτο που διαμένει στην περιοχή Καλαμπάκας Τρικάλων και δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501 ευρώ.
- Αγρότη - αγροτοσυνδακαλιστή που παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642 ευρώ.
- Ιδιώτη - μέλος Ν.Π κάτοικος Αιγάλεω που παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 343.184 ευρώ.
- Γιατρό με έδρα τον Πειραιά που δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 343.237 ευρώ.
- Ψυχίατρο που αύξησε την περιουσία του κατά 246.513 ευρώ χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά του.
- Ιδιώτη κάτοικο Αμαρουσίου που δεν δικαιολογεί αύξηση περιουσίας κατά 118.869 ευρώ.
- Γιατρό ρευματολόγο με έδρα στην περιοχή της Αθήνας που δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 570.918 ευρώ.
- Επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων και απομιμήσεων κοσμημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο απέκρυψε έσοδα 891.634 ευρώ.
- Μεταβίβαση πολυτελών ακινήτων στην Βούλα Αττικής δηλώθηκε με τίμημα μικρότερο του πραγματικού κατά 1.863.000 ευρώ με συνέπεια την μη καταβολή του φόρου μεταβίβασης ,που αναλογεί σε αυτή τη διαφορά.
- Δωρεά χρηματικού ποσού 2.347.762,29 ευρώ δεν δηλώθηκε με συνέπεια να μη καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Η δωρεά διαπιστώθηκε από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.


Επιχειρησιακή Διεύθυνση Εδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ)
Φυσικό πρόσωπο, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά, απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ, το οποίο διακινήθηκε μέσω των τραπεζικών του Λογαριασμών.

Επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων μέσω διαδικτύου ύψους 1.264.797 ευρώ, χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να εκδώσει νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι η ίδια επιχείρηση ερευνάται από το ΣΔΟΕ και για την διακίνηση παραποιημένων προϊόντων γνωστών εταιριών.

Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.212.969 ευρώ με σκοπό να συμψηφίσουν παρανόμως τον αναλογούντα ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα καθαρά κέρδη.


Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.442.671 ευρώ, προκειμένου να καρπωθούν τον ΦΠΑ και να μειώσουν τα καθαρά κέρδη.


Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσ/νίκης (ΕΔΕΥΘ)
Εταιρία εκτελωνιστών, έλαβε πλαστά και εικονικά παραστατικά ενώ ταυτοχρόνως εξέδωσε άλλα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για πώληση εμπορευμάτων συνολικής αξίας 1.995.056,90 ευρώ.
Εξωχώρια εταιρία (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτων στην Βόρεια Ελλάδα δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη συνολικού ύψους 2.736.838,36 ευρώ.
Εταιρία εμπορίας φαρμακευτικών ειδών παρουσίαζε στα βιβλία της ελλείμματα ταμείου και μη αναμορφωθείσες λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 5.791.224,03 ευρώ.
Αθλητικό σωματείο εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα Τιμολόγια για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 483.891,19 ευρώ.
Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικό σωματείο –διαφορετικό από το παραπάνω- εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 566.956 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο, που είχε εμπλοκή σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, παρουσίασε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις τρίτων προσώπων ύψους 372.000 ευρώ.
Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μέσω τηλεπωλήσεων καταλογίσθηκαν παραβάσεις για διάφορες φορολογίες ύψους 100.000 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από διασταύρωση των δεδομένων των Η/Υ της ιδίας και στοιχείων από εταιρίες ταχυμεταφορών.


Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Ηπείρου
Συνεταιρισμός παραγωγών αγροτικών προϊόντων κατά τα έτη 2005-2008 έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για αξία 2.274.915 ευρώ. Σημ.: Μερικώς εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο το οποίο εμφανίζει συναλλαγή με αξία μεγαλύτερη της πραγματικής.

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδος
Δικηγόρος εν ενεργεία ασκούσε παρατύπως πωλήσεις αυτοκινήτων ο δε αριθμός των συναλλαγών αυτών ανέρχεται σε 541.
Δεσμεύτηκαν οκτώ αυτοκίνητα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας χωρίς τελωνισμό και ταξινόμηση.
Εντοπίσθηκαν παραποιημένα στοιχεία μισθοδοσίας σε Σύλλογο εργατών θαλάσσης και φορτοεκφορτωτών με αποτέλεσμα την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 117.253 ευρώ.
Από ανάγνωση φορολογικής μνήμης παράνομης φορολογικής ταμειακής μηχανής προέκυψαν 17.228 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης.
Τουριστικό γραφείο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου της Δυτ. Ελλάδος απέκρυψε 153 συναλλαγές.
Μηχανικός δημόσιος λειτουργός ασκούσε παράνομα ιδιωτικό έργο. Οι αμοιβές των ιδιωτών πελατών οι οποίες κατατέθηκαν σε τραπεζικό του λογαριασμό ανέρχονται σε 100.000 ευρώ.
Επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας αλουμινίου εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα ποσά που αναμένεται να καταλογισθούν εκτιμώνται σε 3.255.000 ευρώ.

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου
Κατά την έρευνα, που διενεργείται για την μίσθωση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών μέσω διαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι ατομική επιχείρηση με έδρα την Ρόδο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε έξι αλλοδαπούς πελάτες ύψους 1.267.800 ευρώ .

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων
Πλανόδιος ασκούσε εμπορία πολυτελών ρολογιών, αντικών και κονδυλοφόρων χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να λαμβάνει και εκδίδει νόμιμα παραστατικά. Το ύψος των προστίμων για τα έτη 2013 και 2014 ανέρχεται σε 271.000 ευρώ.

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Θεσσαλίας
Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος προκειμένου να λάβουν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ έλαβα εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες πωλήσεις ύψους 197.831,41 ευρώ.
Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 55.000 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.
Εντοπίσθηκε ο πραγματικός εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 518.425,50 ευρώ στον οποίο και καταλογίσθηκαν οι παραβάσεις.

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κρήτης
Οι αμοιβές που ελάμβαναν ιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στα απογευματινά ιατρεία που λειτουργούσε σε Νοσοκομείο δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις. Εντοπίσθηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000 ευρώ και αφορά στα έτη 2006-2011.
Ανώνυμη εταιρία εμπορίας κρεάτων έλαβε και χρησιμοποίησε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 25.518.502 ευρώ από δύο ατομικές επιχειρήσεις.

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας
Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων κατά τα έτη 2009-2012 εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 1.184.287 ευρώ.

Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου
Επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνέταξε τρία συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000 ευρώ.

Επιχείρηση με έδρα την Κορινθία και αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων-εμπορία ανταλλακτικών, έλαβε εικονικά Τιμολόγια αξίας 120.000 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσει τα κέρδη της.
Πολυτελής εξοχική κατοικία ενοικιαζόταν μέσω internet αντί του ποσού των 4.200 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων, τελών και δασμών - κατά περίπτωση - ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου